fbpx

Aquí teniu articles que he anat traduint. Molts provenen de Yoga Rahasya, la revista del RIMYI de Pune, i últimament hi vaig afegint coses que trobo per internet.

Yoga Sutras de Patañjali (Capítol 1) - Llistat

Objectiu del ioga

I.1 A continuació són presentats els ensenyaments del ioga.

I.2 Ioga és calmar les oscil·lacions de la ment: yoga citta-vrtti nirodhah

Pranayama per a l'estiu

Pranayama per a l'estiu

El pranayama és una part important de la pràctica. Complementa i facilita les àssanes, i té un efecte global a tot el cos i la ment. A continuació us presento un petit esquema, extret de yogasynergy, per començar-ho a practicar.

© 2021 Espai de ioga Girona Rambla de la Llibertat, 6, 4 | 17004 Girona david@espaideioga.cat | +34-655341258