fbpx

Yoga Sutras de Patañjali (Capítol 1) - Llistat

Objectiu del ioga

I.1 A continuació són presentats els ensenyaments del ioga.

I.2 Ioga és calmar les oscil·lacions de la ment: yoga citta-vrtti nirodhah

 

I.3. Quan s’han calmat les fluctuacions, l’ànima resta en la seva pròpia naturalesa.

I.4 Altrament, l’ànima resta absorta en els estats fluctuants de la ment.

Descripció dels vrttis

I.5 Hi ha cinc tipus de vrttis o fluctuacions de la ment, i poden resultar ser favorables o no favorables a la pràctica del ioga.

I.6 Són: coneixement correcte, error, imaginació, somni profund i memòria.

I.7 Vrtti 1: El coneixement correcte (pramāna) pot venir de 3 fonts: percepció dels sentits, inferència o lògica, i comunicació verbal.

I.8 Vrtti 2: L’error (viparyaya) és fals coneixement sorgit de l’aprenentatge incorrecte.

I.9 Vrtti 3: La imaginació (vikalpa) consisteix en emprar paraules que no es refereixen a un objecte real.

I.10 Vrtti 4: El somni profund (nidrā) es l’estat de la ment que es basa en l’absència de qualsevol contingut.

I.11 Vrtti 5: La memòria (smrti) és la retenció d’imatges d’objectes que han experimentat els sentits.

Com podem calmar els vrttis?

I.12 Els vrttis es calmen per mitjà de la pràctica i la desafecció (non-attachment en anglès).

I.13 La pràctica (abhyāsa) és l’esforç de perseverar en la concentració de la ment.

I.14 La pràctica queda establerta amb fermesa quan ha estat cultivada sense interrupció i amb devoció durant un temps prolongat.

I.15 La desafecció (vairāgya) és la consciència controlada de qui no es deixa emportar pels objectes dels sentits, tant si són percebuts com descrits.

I.16 Més alta que la renúncia és la indiferència als gunas mateixos. Això ve de la percepció de purusa, l’ànima.

Tipus de Samādhi

I.17 Samprajñāta (que fa servir la ment) samādhi consisteix en els estats consecutius:

 1. vitarka-samādhi. Amb consciència física. 
 2. vicāra samādhi: amb consciència subtil. 
 3. ānanda-samādhi: amb joia. 
 4. asmita samādhi: amb el sentit del propi jo.

I.18 Asamprajñata-samádhi ve precedit per la determinació d’eliminar tots els pensaments. En aquest estat, només queden les impressions latents.

I.19 Per alguns éssers celestials l’estat de samprajñata ve caracteritzat per l’absorció en estats subtils de de prakrti.

I.20 Per als altres éssers, per arribar a l’estat on només queden impressions sub-conscients ve precedit per fe, vigor, concentració i discerniment.

I.21 L’estat de samprajñata és a prop per aquells que s’hi apliquen intensament.

I.22 Entre els que ho fan, podem però distingir llur intensitat: tèbia, suau, i extrema.

Devoció a Isvara (Déu)

I.23 Samprajñata-samādhi pot ser aconseguit gràcies a la devoció al Senyor.

I.24 El Senyor és una ànima (purusa) especial. No l’afecten els obstacles (per la pràctica del ioga), el karma, la fructificació del karma ni predisposicions subconscients (samskāras).

I.25 En Deu, la llavor de l’omnisciència no té límit.

I.26 Isvara fou també mestre dels antics, perquè no està limitat pel temps.

I.27 El nom que el designa és la síl·laba mítica OM.

I.28 Cal practicar la seva repetició i contemplació del seu significat.

Pertorbacions

I.29 Amb això arriba la comprensió de la consciència interna i la llibertat de totes les pertorbacions.

I.30 Aquestes pertorbacions (antaráya) són la malaltia, l’ociositat, el dubte, la peresa, la falta de desafecció, els malentesos, la incapacitat per concentrar-se, i la inestabilitat. Són distraccions per a la ment.

I.31 Aquestes distraccions són acompanyades pel patiment, abatiment, la tremolor, la inhalació i l’exhalació.

Com eliminar les pertorbacions?

I.32 Per eliminar les pertorbacions fixarem la ment en un objecte.

I.33 La lucidesa pot ser augmentada tot practicant les següents virtuts:

 • maitrī – amistat cap als que són feliços, per eliminar l’enveja.
 • Karunā – compassió cap als extraviats, per eliminar el desig de fer mal els altres.
 • Muditā – joia cap als virtuosos
 • upeksānām – equanimitat cap als no virtuosos, per eliminar la intolerància.

I.34 O bé podem aconseguir l’estabilitat de la ment enlentint l’expiració i allargant la retenció.

I.35 O bé fixant l’atenció en un objecte dels sentits.

I.36 O bé guanyem l’estabilitat de la ment quan la ment està lliure de dolor i és lluminosa.

I.37 O bé contemplant aquells que estan lliures del desig i dels seus objectes.

I.38 O bé la ment esdevé estable quan té com a suport el coneixement guanyat del somni i dormir.

I.39 O bé podem meditar sobre qualsevol objecte segons la nostra inclinació.

I.40 El domini del iogui s'estén des de la partícula més petita fins a la totalitat de la matèria.

Samapattī i les divisions de samādhi amb llavor

I.41 Samapattī, la completa absorció de la ment quan està lliure d’oscil·lacions o vrttis, succeeix quan la ment es torna com una joia transparent i pren la forma de qualsevol objecte que tingui a davant:

 • grahītr: el que coneix
 • grahana: l’instrument de coneixement
 • grāhyesu: l’objecte de coneixement

I.42 En aquest estadi, savitarka-samapattīh, absorció de samādhi amb consciència física, es barreja amb les nocions de paraula, significat i idea.

I.43 Nirvitarka samapatti, absorció sense conceptualització, arriba quan hem purgat la memòria i la ment és buida. Ara només brilla l’objecte de meditació per ell mateix.

I.44 Els estats de samadhi amb consciència subtil i sense consciència subtil, que s’enfoquen en la naturalesa subtil de les coses, s’expliquen de la mateixa manera.

I.45 La naturalesa subtil de les coses s’amplia encara fins arribar a prakrti.

I.46 Els estats de samādhi dels que hem parlat són d’absorció meditativa «amb llavor»

I.47 Quan arribem a la claredat de nirvicara-samadhi, aconseguim la lucidesa de l'ésser intern.

I.48 En aquest estat aconseguim la saviesa que porta la veritat.

Samādhi sense llavor

I.49 Samādhi sense llavor té un focus diferent de l’après per inferència i per aprenentatge, perquè veu els objectes en el seu particular.

I.50 Els samskāras que neixen d’aquesta saviesa vertadera obstrueixen els samskāras pertorbadors.

I.51 Quan s’acaben fins i tot aquests samskāras de saviesa vertadera, arriba nirbija-samādhi, l’absorció meditadora sense llavor.


© 2021 Espai de ioga Girona Rambla de la Llibertat, 6, 4 | 17004 Girona david@espaideioga.cat | +34-655341258