Què és aquest logo?

El logo és la figura estilitzada del Mestre Iyengar en Natarajasana, otorgada per l'AEYI per identificar els professors que han rebut la formació en el mètode Iyengar®. La criteris estrictes d'admissió, ensenyament i avaluació del professorat garanteixen la seva capacitat i professionalitat. Estem inscrits, a més, al registre oficial de professionals de l'esport de Catalunya, amb el número REP 007630.