Article original "Why Materialism is a Dead-End", Bernardo Kastrup, novembre del 2019; consultat el 30 juliol del 2023

Vivim en una era de ciència, que ha possibilitat avenços tecnològics inimaginables pels nostres ancestres. A diferència de la filosofia, que depèn en certa manera de valors subjectius i del propi sentit de plausibilitat per resoldre qüestions, la ciència planteja preguntes directament a la natura, en forma d'experiments. La natura respon mostrant certs comportaments, així que les preguntes poden resoldre's de manera objectiva.  

vidaimateria2

Un dels misteris més grans de la nostra existència el tenim justament davant dels ulls o, més precisament, darrere dels ulls: estem entenent aquesta frase i, a més, hi ha algú, una entitat, que l'està entenent. La qüestió és encara més present últimament, perquè els sistemes d'intel·ligència artificial ens han fet evident que es pot respondre una pregunta, fins i tot de manera molt elaborada, sense necessitat d'entendre-la.

( ©Jenny Rawlings. Aquest article és la traducció al catala de l'original en anglès "Yoga Pose/Counterpose Rules: Are They Necessary?". Publicat amb permís de l'autora.) 

Quan planifiquem una seqüència de ioga, cal tenir en compte molts factors com ara: la postura cim, en quines àrees específiques del cos volem posar el focus, la regulació del sistema nerviós, la col·locació de la seqüència (escalfament, relaxació, o entremig), etc. Un factor que sovint influencia la nostra seqüenciació és la regla de la “postura/contrapostura”. Aquesta regla diu que una postura de ioga específica (o un tipus específic de postures) han d’anar sempre seguides d’un altre tipus específic - i oposat - de postura (o tipus de postures).

L'altre dia em va arribar un article de la revista Men's health: Entrenamiento de abdominales y core: 25 ejercicios para marcar tu six pack. Potser esteu pensant que ara em dedicaré a criticar-lo com a banal perquè es dedica només a alimentar l'ego amb rutines físiques que exploten el tòpic de salut = ventre pla (six pack), amb gimnastes models estandarditzats com pollastres de granja? No, al revés! M'ha agradat molt: l'exercici purament físic, ben fet, és una de les vies de connectar amb una de les freqüències on vibra l'ésser: el cos.