Near enemies portada
Fa poc m'ha arribat a les mans l'últim llibre d'un dels meus mestres, Hareesh. És un investigador americà del sànscrit i de la filosofia asiàtica, concretament del Tantra non-dual de Caxemir: tota la realitat és una, i generada per una consciència única, de la qual la individual és només una part. Els seus ensenyaments són extremadament precisos, basats en manuscrits de fa prop d'un mil·leni, i al mateix temps la seva humanitat i sentit de l'humor ho impregna tot.

vidaimateria2

Un dels misteris més grans de la nostra existència el tenim justament davant dels ulls o, més precisament, darrere dels ulls: estem entenent aquesta frase i, a més, hi ha algú, una entitat, que l'està entenent. La qüestió és encara més present últimament, perquè els sistemes d'intel·ligència artificial ens han fet evident que es pot respondre una pregunta, fins i tot de manera molt elaborada, sense necessitat d'entendre-la.

( ©Jenny Rawlings. Aquest article és la traducció al catala de l'original en anglès "Yoga Pose/Counterpose Rules: Are They Necessary?". Publicat amb permís de l'autora.) 

Quan planifiquem una seqüència de ioga, cal tenir en compte molts factors com ara: la postura cim, en quines àrees específiques del cos volem posar el focus, la regulació del sistema nerviós, la col·locació de la seqüència (escalfament, relaxació, o entremig), etc. Un factor que sovint influencia la nostra seqüenciació és la regla de la “postura/contrapostura”. Aquesta regla diu que una postura de ioga específica (o un tipus específic de postures) han d’anar sempre seguides d’un altre tipus específic - i oposat - de postura (o tipus de postures).